MAMY NA OKU

Aktualności
Art and Heritage in Central Europe

Renowacja krakowsko-sosnowieckiego dziedzictwa kulturowego z dwudziestolecia międzywojennego

Art and Heritage in Central Europe

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu realizuje, dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dwuletni projekt (2022 – 2023) pod nazwą „Konserwacja kartonów witrażowych z 1936 roku autorstwa Jana Bukowskiego dla katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu”.

W pierwszych dniach grudnia został zakończony pierwszy etap zadania. Powrócił do muzeum, po konserwacji w Krakowie, jeden z trzech wielkoformatowych projektów – „Najświętsza Maria Panna”. Prace konserwatorskie trwały od czerwca do końca listopada 2022. Całość, łącznie z przygotowaniem specjalistycznego opakowania, wykonała konserwatorka Katarzyna Król-Goździk. Pozostałe dwa kartony, czyli „Matka Boża Różańcowa z Dzieciątkiem” i „Stygmatyzacja św. Franciszka” (zachowany fragmentarycznie) będą poddane konserwacji w 2023.

Wszystkie trzy kartony zostaną zaprezentowane publiczności pod koniec 2023 roku. Wydarzeniem towarzyszącym będzie sesja naukowa skupiająca się na witrażach sosnowieckiej katedry, uważanych za cenny zabytek kultury polskiej okresu międzywojennego.

Wymienione kartony witrażowe są symbolem wspólnego krakowsko-sosnowieckiego dziedzictwa dwudziestolecia międzywojennego. Dowodem nadzwyczajnej więzi ze światem krakowskiej kultury jest kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, dla którego witraże zostały zaprojektowane. Wyjątkowa świątynia, dzięki wizji i odwadze jej pierwszego proboszcza ks. Dominika Rocha Milberta, stała się na długo pracownią krakowskich artystów Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembły, którzy pracowali nad dekoracją jej wnętrza, począwszy od polichromii, a skończywszy na zespole 43 witraży, które w latach 1935-1939 stopniowo wypełniły okna świątyni. Wszystkie zaprojektował Jan Bukowski, a ich wykonawcą był Krakowski Zakład Witrażów S. G. Żeleński.

Dodatkową ciekawostką jest fakt, że witraż, którego projekt właśnie powrócił po konserwacji do muzeum, został ufundowany przez małżonków Stanisława i Marię Kraupe, ze znanej rodziny przemysłowców sosnowieckich, a ich wnuczka, Janina Kraupe-Świderska (1921-2016), wybitna polska malarka, całe dorosłe życie związała z Krakowem.

Patronem medialnym projektu jest HERITO.

Więcej informacji: https://www.muzeum.org.pl/pierwszy-karton-powrocil-do-muzeum/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Copyright © Herito 2020