Olimpia Dragouni

Doktor nauk o kulturze, prezeska Stowarzyszenia Bałkanistyka, redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. W latach 2016-2018, pracując na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, badała pogranicze grecko-macedońskie w ramach projektu „Melting Borders: An Ethnography of Movement of Peoples and Goods in Border-areas Between Greece and the Republic of Macedonia“.

Copyright © Herito 2020