Stefan Wolle

Niemiecki historyk. W 1984 roku napisał pracę doktorską na temat historii średniowiecznej Rosji. W latach 1990–1991 był współpracownikiem Joachima Gaucka w Urzędzie ds. Akt Służby Bezpieczeństwa NRD, a od 2001 roku współpracuje z Zespołem ds. Badań nad Państwem SED na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Od 2006 roku pełni funkcję dyrektora naukowego Muzeum NRD w Berlinie. Wydaje liczne publikacje na temat historii NRD, m.in. „Wspaniały świat dyktatury”.

Copyright © Herito 2020