MAMY NA OKU

Aktualności
Art and Heritage in Central Europe

Naddunajska granica Imperium Rzymskiego (Donaulimes) na liście UNESCO

Art and Heritage in Central Europe

Austria, Słowacja, Węgry i Niemcy wspólnie złożyły wniosek o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO dawnej granicy Imperium Rzymskiego wzdłuż Dunaju (Donaulimes). Wniosek został przyjęty przez Komitet Światowego Dziedzictwa w czasie 44. sesji w 2021 roku.

Czytaj więcej: https://whc.unesco.org/en/news/2322/

Copyright © Herito 2020