Agnieszka Zabłocka-Kos

Prof. dr hab. w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, architekt i historyk architektury. Zajmuje się architekturą oraz urbanistyką epoki historyzmu, modernizmu i powojennego modernizmu w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Autorka monografii poświęconej architektowi Alexisowi Langerowi, książki o historii architektury Wrocławia w I poł. XIX w. („Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city 1807–1858”) oraz licznych artykułów, w tym esejów w czasopiśmie „Zawód: Architekt”. Swoje badania prowadzi interdyscyplinarnie, ukazując dzieje architektury w szerokim kontekście politycznym i społecznym. Członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk oraz licznych towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych. Ostatnio stypendystka we Freiburg Institut for Advanced Studies, gdzie realizuje projekt „Polityczna architektura w Europie Środkowej w XIX wieku”.

Copyright © Herito 2020