Marko Špikić

Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie w Zagrzebiu, gdzie ukończył historię sztuki i literaturę porównawczą. Od grudnia 1999 wykładowca Historii i teorii konserwacji architektury europejskiej od renesansu do czasów współczesnych w Zakładzie Historii Sztuki. Adiunkt od marca 2010 roku. Jego badania naukowe skupiają się na historii i teorii konserwacji w Chorwacji i w Europie. Prezes ICOMOS Chorwacja od września 2011 roku.

Copyright © Herito 2020