Zvonimir Milanović

Starszy wykładowca w zakresie języków klasycznych na Uniwersytecie w Puli (Chorwacja), doktorant Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tłumacz z języków łacińskiego, greckiego, hiszpańskiego i polskiego, autor prac poświęconych twórcom starożytnym oraz renesansowym. Specjalizuje się w dawnej literaturze polskiej i chorwackiej doby wczesnonowożytnej w kontekście europejskim, z uwzględnieniem ówczesnych powiązań polsko-chorwackich.

Copyright © Herito 2020