Predrag Matvejević

(1932–2017)

Pisarz, romanista, znawca kultury i literatury francuskiej. Doktorat, habilitację i profesurę zwyczajną otrzymał na Sorbonie w Paryżu. Wykładał literaturę francuską w Zagrzebiu (1951–1991). Od 1991 roku na emigracji we Francji, następnie we Włoszech. Od 1994 roku do 2008 był profesorem zwyczajnym na slawistyce rzymskiego uniwersytetu La Sapienza. Gościnnie wykładał w New York University (1982), Ecole des langues orientales (1991), Collège de France (1997), Université catholique de Louvain (2000). Jest doktorem honoris causa uniwersytetów w Genui, Trieście, Mostarze, autorem kilkunastu książek, między innymi rozmów z Miroslavem Krležą. Opublikował również tłumaczone na wiele języków – w tym na język polski – „Brewiarz śródziemnomorski” i „Inną Wenecję”. W czasach jugosłowiańskich, mimo otwarcie zdeklarowanego poglądu socjalistycznego, bronił pisarzy i działaczy oskarżonych przez reżim komunistyczny o nacjonalizm.

Copyright © Herito 2020