Andrzej Wajda

Reżyser filmowy i teatralny. Członek Komitetu Kinematografii, Europejskiej Akademii przyznającej „Feliksy” i honorowy członek Brytyjskiej Akademii Filmu i Telewizji (BAFTA). W latach 1989–1991 senator RP. Inicjator powstania i fundator Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Odznaczony wieloma orderami i nagrodami, m.in. Orderem Orła Białego. Za całokształt twórczości zastał uhonorowany m.in. francuską nagrodą „Cezar”(1982) oraz Oskarem (2000). Członek Akademii Francuskiej, doktor honoris causa kilku uniwersytetów, m.in. w Waszyngtonie, Bolonii, Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Warsza‑wie, PWSFTViT w Łodzi.

Copyright © Herito 2020