Emil Brix

Dyplomata i historyk, obecnie dyrektor Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. Po 1990 roku pełnił funkcję konsula generalnego Austrii w Krakowie, dyrektora Austriackiego Instytutu Kultury w Londynie, dyrektora generalnego ds. zagranicznych polityk kulturalnych w Ministerstwie Spraw Europejskich i Międzynarodowych Austrii, ambasadora Austrii w Wielkiej Brytanii oraz ambasadora Austrii w Federacji Rosyjskiej. Jest wiceprezesem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa oraz członkiem zarządu Austriackiego Stowarzyszenia Badawczego. Uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz doktora honoris causa Uniwersytetu w Drohobyczu i Uniwersytetu Babeş-Bolyai. Opublikował liczne książki i artykuły o austriackiej i europejskiej historii XIX i XX wieku.

Copyright © Herito 2020