Maciej Libich

Krytyk literacki, redaktor, założyciel kwartalnika „Wizje”, sekretarz redakcji „Literatury na Świecie”. Laureat Diamentowego Grantu. Współredaktor monografii „Języki literatury współczesnej”. W 2022 roku nakładem wydawnictwa WBPiCAK ukazała się jego debiutancka książka poetycka „Przepływy”.

Copyright © Herito 2020