Magdalena Ujma

Ur. 1967 w Lublinie, historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka. Należała do redakcji „Kwartalnika Literackiego Kresy”, współpracowała z Muzeum Sztuki w Łodzi, obecnie z Bunkrem Sztuki w Krakowie. Opublikowała eseje: Ani rewolucja, ani konsumpcja (w książce Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku, Warszawa 2007) i Transformacja. Kobiety tworzące w postkomunistycznej Polsce w latach 1989–2000 (w książce Artystki polskie, Warszawa 2010). Była współkuratorką Bad News (Kronika, Bytom 2006), Last News (Łaźnia, Gdańsk 2007) oraz cyklu wystaw Transkultura (Bunkier Sztuki, Kraków 2006– 2008), a także kuratorką wystawy Dziennik Polki (Uppsala, Berlin). Prowadzi blog Krytyk sztuki na skraju załamania nerwowego (www.magdalena-ujma.blogspot.com). Mieszka w Krakowie.

Copyright © Herito 2020