Piotr Majewski

Piotr M. Majewski

Historyk dziejów najnowszych, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009–2017 był zastępcą dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie odpowiadał za przygotowanie wystawy głównej. Specjalizuje się w historii Czechosłowacji i stosunkach czesko-niemieckich w XX w. Laureat Nagrody Klio i finalista Literackiej Nagrody Nike za książkę „Kiedy wybuchnie wojna?”.

Copyright © Herito 2020