Leopold Unger

(1922–2011)

Dziennikarz, publicysta, pisarz. Pracował w „Życiu Warszawy”, później w belgijskim dzienniku „Le Soir”. Był stałym współpracownikiem paryskiej „Kultury” i Radia Wolna Europa, regularnie drukował komentarze w „International Herald Tribune”. Dwukrotny laureat Nagrody im. J. Mieroszewskiego. W 2009 odebrał nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich i otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Laureat nagrody „Orzeł Karskiego” (2010). Autor wielu książek, m.in. „Wypędzanie szatana”.

Copyright © Herito 2020