Sharon Macdonald

Absolwentka Uniwersytetu w Oxfordzie, gdzie w 1987 roku uzyskała doktorat z antropologii społecznej pod kierunkiem wybitnego brytyjskiego antropologa Edwina Ardenera. Była pierwszą brytyjską profesor antropologii kulturowej na Uniwersytecie w Sheffield. Od 2012 roku jest profesorem honorowym Uniwersytetu w Yorku, a od 2015 roku jest związana z Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie: najpierw jako laureatka najważniejszej niemieckiej nagrody naukowej (Alexander von Humboldt-Professur), a obecnie jako dyrektorka Centrum Badań Antropologicznych nad Muzeami i Dziedzictwem (CARMAH). Macdonald jest jedną z najwybitniejszych badaczek zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym Europy, zwłaszcza europejskiej tożsamości i pamięci, kłopotliwego dziedzictwa oraz współczesnej muzeologii. Jej najbardziej znane publikacje to: „Reimagining Culture. Histories, Identities and the Gaelic Renaissance”, „The Politics of Display. Museums, Science, Culture”, „Behind the Scenes at the Science Museum”, „A Companion to Museum Studies”,” Difficult Heritage”, „Refugees Welcome? Difference and Diversity in a Changing Germany”. Kierowała także licznymi międzynarodowymi projektami badawczymi. Wydawnictwo MCK opublikowało jej książkę „Krainy pamięci. O dziedzictwie i tożsamości” w przekładzie Roberta Kuska.

Copyright © Herito 2020