Maria Ferenčuhová

Poetka, pisarka, redaktorka, tłumaczka, krytyczka filmowa . Od 2003 r. wykłada w Wyższej Szkole Sztuk Scenicznych w Bratysławie. W latach 2004–2007 była prorektorem, w latach 2010–2012 prorektorem Wydział Filmu i Telewizji. W 2011 roku została profesorem nadzwyczajnym. Od 2000 r. jest redaktorką czasopisma filmowego „Kino-Ikon”. Była członkinią jury wielu festiwali filmowych, a także jurorką poetyckiej Nagrody Václava Buriana.

Copyright © Herito 2020