Michał Niezabitowski

Doktor nauk humanistycznych, historyk, muzealnik. Od 2004 roku dyrektor Muzeum Krakowa, od 2012 roku Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, nauczyciel akademicki, adiunkt w katedrze historii XIX w. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członek wielu rad muzeów w tym od 2011 roku rady ds. muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Redaktor naczelny rocznika naukowego „Krzysztofory”. Członek rady naukowej rocznika naukowego „Muzealnictwo”.

Copyright © Herito 2020