Erhard Busek

Erhard Busek

Polityk, prawnik; przewodniczący Institut für den Donauraum und Mitteleuropa w Wiedniu i European Forum Alpbach; koordynator Southeast European Co-operative Initiative (SECI); w latach 1978–1987 wiceburmistrz Wiednia; w latach 1991–1995 wicekanclerz Austrii; były minister nauki i badań naukowych oraz minister edukacji; w latach 2000–2001 specjalny przedstawiciel rządu austriackiego ds. poszerzenia Unii Europejskiej; przewodniczący Rady Programowej Fundacji Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, EU-Russia Centre, ICEUR; autor publikacji z dziedziny polityki, w szczególności polityki środkowoeuropejskiej.

Copyright © Herito 2020