Miroslav Hroch

Filozof, doktor habilitowany, doktor honoris causa wielu uczelni, profesor historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Karola Pradze. W latach 1993–2000 kierownik Seminarium Historii Powszechnej i Porównawczej na Wydziale Filozoficznym. Jest autorem publikacji o historii porównawczej nowożytnej Europy, procesach narodowotwórczych, handlu i polityce w XVII wieku, roli historycznej „pamięci”. Po polsku ukazały się jego książki „Małe narody Europy: perspektywa historyczna” oraz „Powstanie małych narodów w Europie Środkowej i Południowoschodniej”, oraz napisana wspólnie z żoną Werą „Krzyżowcy w Lewancie: w obronie grobu Chrystusa”.

Copyright © Herito 2020