Zdzisław Najder

(1930–2021)

Profesor nauk humanistycznych, historyk literatury, filozof, politolog, publicysta; badacz życia i twórczości Josepha Conrada. W 1976 roku założył Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (1982–1987). W 1983 roku skazany zaocznie na śmierć. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego (1990–1992). Prezes Polskiego Towarzystwa Conradowskiego (od 1993). Prezes Klubu Weimarskiego (od 2004). Członek Rad Muzeum II Wojny Światowej i Ośrodka Studiów Wschodnich.

Copyright © Herito 2020