Zorkiestrować miasto

Krzysztof Czyżewski

Praktyk idei, eseista i animator działań międzykulturowych. Współtwórca Fundacji „Pogranicze” i Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, którymi kieruje od ponad dwudziestu lat. Od roku 2011 prowadzi Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, na granicy polsko-litewskiej. Szef wydawnictwa Pogranicze, w którym redaguje m.in. serie „Meridian” i „Sąsiedzi”. Inicjator programów dialogu międzykulturowego w Europie Środkowej, na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej i innych pograniczach świata. Prowadzi Międzynarodową Akademię „Nowa Agora”, programy „Szkoła pogranicza” i „Gra szklanych paciorków” – Laboratoria Praktyk Międzykulturowych. Przewodniczy Europejskiej Sieci Centrów Literatury „HALMA” z siedzibą w Berlinie. Autor książek Ścieżka pogranicza (2001) i Linia powrotu. Zapiski z pogranicza (2008). Przygotowywał aplikację Lublina jako dyrektor artystyczny projektu ESK Lublin 2016. Obecnie jest dyrektorem artystycznym Biura Festiwalowego Impart 2016 we Wrocławiu, odpowiedzialnym za program ESK Wrocław 2016.

Copyright © Herito 2020