Octavian Logigan

Pisarz i tłumacz. Ukończył literaturę mniejszości oraz hebraistykę na Uniwersytecie w Bukareszcie. Interesuje się pamięcią etniczną Europy Środkowej i Wschodniej oraz różnicami językowymi i dziedzictwem tego regionu. Publikował m.in. w „Observator cultural”, „Studia Hebraica”, „Memoria”, „Archaeus: Revue d’Histoire des Religions”. Jest także autorem kilku krótkich opowiadań oraz powieści.

Copyright © Herito 2020