Piotr Piotrowski

Historyk sztuki specjalizujący się w sztuce XX wieku Europy Środkowo-Wschodniej, profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM (1999–2008) oraz Muzeum Narodowego w Warszawie (2009–2010). Autor około trzystu artykułów publikowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz kilkunastu książek, między innymi Znaczeń modernizmu (1999, 2011), Awangardy w cieniu Jałty (2005, wyd. angielskie 2009), Agorafilii (2010), Muzeum Krytycznego (2011). Laureat wielu nagród, na przykład Nagrody im. Igora Zabla (The Igor Zabel Award for Culture and Theory, 2010).

Copyright © Herito 2020