Piotr Piotrowski

(1952–2015)

Historyk sztuki specjalizujący się w sztuce XX wieku Europy Środkowo-Wschodniej, profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM (1999–2008) oraz Muzeum Narodowego w Warszawie (2009–2010). Autor około trzystu artykułów publikowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz kilkunastu książek, między innymi „Znaczeń modernizmu” (nominacja do nagrody „Nike” w 2000 roku), „Awangardy w cieniu Jałty”, „Agorafilii”, „Muzeum Krytycznego”. Laureat wielu nagród, między innymi Nagrody im. Igora Zabla (The Igor Zabel Award for Culture and Theory, 2010). Był wiceprzewodniczącym Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA (1997–2003), prezesem Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki(1987–1989), Przewodniczącym Komisji Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1996–1999), członkiem m.in. Rady Programowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2005–2007), Rady Narodowej Galerii Sztuki Zachęta i Rady Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Copyright © Herito 2020