MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „20th-Century Housing Heritage in Europe” (Wiedeń, 28-30 listopada 2024)

Art and Heritage in Central Europe

„20th-Century Housing Heritage in Europe: Conserving, Participating, and Adapting” to konferencja, którą organizują TU Wien – Denkmalpflege und Bauen im Bestand: Prof. Heike Oevermann wraz z zespołem, oraz Bauhaus-Universität Weimar – Stadtplanung: Prof. Barbara Schönig wraz z zespołem.

Konferencja skupia się na koncepcjach budownictwa mieszkaniowego i osiedli w XX wieku, w których ważnymi zagadnieniami były potrzeby i problemy związane z higieną, ekologią, sprawami społecznymi i komunalnymi. Pojawia się pytanie jak owe wartości dziedzictwa mogą być przechowane dla przyszłych pokoleń. Przekształcenia, interakcje społeczne i współwłasność mogą przyczynić się do zachowania takich budynków i przestrzeni, ale mogą też generować konflikty. Różni aktorzy tej sceny – ze biznesmeni, politycy, konserwatorzy czy przedstawiciele społeczności – zarządzają dziedzictwem mieszkaniowym i definiują je i muszą być zaangażowani. Konferencja ma także za zadanie zbadanie kontekstów takich jak kwestie klimatyczne, zapotrzebowania mieszkaniowe, presję rozwoju i rozbudowy.

Konferencja odbędzie się w Wiedniu w dniach od 28 do 30 listopada 2024. Referaty powinny odnosić się do tematów przewodnich zaproponowanych przez organizatora (należy zaznaczyć przy zgłoszeniu wybór tematu). Abstrakty (max. 300 słów) wraz z krótkim życiorysem (do 50 słów) przyjmują Luisa Omonsky/Johann Gallis (wohnenimdenkmal@TUWien.ac.at) do 28 marca 2024. Do połowy maja prelegenci otrzymają odpowiedzi.

Organizatorzy mogą zwrócić koszty podróży do około 300€ dla uczestnika. Nie ma opłaty konferencyjnej.

Językiem konferencji jest angielski.

Więcej informacji: https://denkmalpflege.tuwien.ac.at/wp-content/uploads/2024/01/Call-for-Paper_20th-Century-Housing-Heritage-in-Europe.pdf

Copyright © Herito 2020