MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „Beyond Friendships. International conference on Regional Cultural Transfer in the Art of the ‘70s”

Art and Heritage in Central in Central Europe

Artpool Art Research Center oraz Central European Research Institute for Art History (KEMKI) organizują w maju 2022 w Budapeszcie konferencję, która ma zbadać możliwość zastosowania pojęcia transferu kulturowego na polu międzynarodowej historii sztuki w regionach Środkowej i Wschodniej Europy.

Relacje kulturalne w regionach Wschodniej i Środkowej Europy ukształtowało w XX wieku kilka wydarzeń historycznych, fale emigracji, przenoszenie mniejszości, oraz wielojęzykowych i wieloetnicznych centrów kulturowych. Do lat 70. relacje między lokalnymi scenami artystycznymi były nie tylko zdefiniowane przez scentralizowaną politykę kulturalną tak zwanych „zaprzyjaźnionych” krajów RWPG, ale także przez okazjonalne współprace artystów z krajów regionu. Przy okazji oficjalnych państwowych podróży możliwe były kontakty z artystami nurtów podziemnych, a neo-awangardowi artyści marginalizowany we własnych państwach miewali okazje by wystawiać swe prace w instytucjach innych krajów, gdzie polityka kulturowa była mniej restrykcyjna.

Więcej informacji o CFP: https://artpool.hu/en/news/cfp-beyond-friendship

Abstrakty wystąpień w języku angielskim (max. 500 słów) wraz ze skróconym CV należy wysłać na adres zsofia.kokai@szepmuveszeti.hu do 20 stycznia 2022.

Konferencja jest częścią projektu badawczego „Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s” przy którym współpracują: Andrea Euringer Bátorova (Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie), Pavlína Morganová, Dagmar Svatosova (Akademickie Cnetrum Badawcze Akademii Sztuk Pięknych (VVP AVU) w Pradze), Hana Buddeus (Instytut Historii Sztuki Czeskiej Akademii Nauk), oraz Magdalena Radomska (Centrum Badań nad Sztuką Europy Środkowo-Wschodniej i Spuścizną Intelektualną Piotra Piotrowskiego, Instytut Historii Sztuki UAM w Poznaniu).

Aplikujący uzyskają odpowiedź przed 31 stycznia 2022.

Projekt jest współfinansowany z funduszy rządowych Czech, Węgier, Polski i Słowacji za pośrednictwem Funduszy Wyszehradzkich.

Copyright © Herito 2020