MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

„50 lat Konwencji Światowego Dziedzictwa w Europie” – międzynarodowa konferencja w Krakowie (czerwiec 2022)

Art and Heritage in Central Europe

W 2022 roku przypada 50. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Generalne UNESCO „Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kultury i natury”. Z tej okazji w Międzynarodowym Centrum Kultury odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa. Jej organizatorami są MCK i Polski Komitet ICOMOS, a współorganizatorem Urząd Miasta Krakowa.

Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń Europy i szersza refleksja mogą być pożyteczne dla dalszego rozwoju i udoskonalania systemu Światowego Dziedzictwa. Temu ma służyć m. in. konferencja „50 lat Konwencji Światowego Dziedzictwa w Europie. Osiągnięcia i wyzwania”, która odbędzie się w Międzynarodowym Centrum kultury dniach 8 – 10 czerwca 2022 r.

Tematyka konferencji zostanie ujęta w formie 6 sesji, podejmujących następujące zagadnienia:

— dorobek i doświadczenia „Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa”w Europie;

— doświadczenia i problemy europejskich miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa;

— ocena obecnej sytuacji i perspektywy rozwoju Listy Światowego Dziedzictwa;

— możliwości wykorzystania doświadczeń systemu w krajowych systemach ochrony dziedzictwa;

— potrzeby modyfikacji wynikające z doświadczeń europejskich — co Europa może zaproponować WHL?

— współpraca wyszehradzka jako przykład regionalnej troski o miejsca z Listy.

Wybór Krakowa na miejsce konferencji nie jest przypadkowy. Tutejsze historyczne centrum zostało wpisane jako pierwsze europejskie miasto na Listę Światowego Dziedzictwa, wśród pierwszych 12 nominacji, które zainicjowały Listę UNESCO w 1978 roku. Od pamiętnego sympozjum KBWE w 1991 roku w Krakowie Międzynarodowe Centrum Kultury jest zaangażowane w międzynarodowy dialog nad dziedzictwem kulturowym. Kraków był także gospodarzem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, podczas której wybrzmiała potrzeba włączenia społeczeństwa obywatelskiego w system ochrony dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji: https://mck.krakow.pl/events/481

Copyright © Herito 2020