MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Konferencja „The Cult of Saints and Legitimization of Elite Power in East Central Europe and Scandinavia until 1300″w Warszawie

Art and Heritage in Central Europe

Projekt „Symbolic Resources and Political Structures on the Periphery: Legitimization of the ELITES in Poland and Norway, c. 1000 – 1300” skupia się na formach i znaczeniu symboliki władzy przedstawicieli elit dwóch peryferyjnych krajów Europy – Polski i Norwegii – której używali oni aby zamanifestować swoje prawo do rządzenia. Ideologiczna legitymizacja władzy była kluczowym zagadnieniem w społeczeństwach europejskich, którym brakowało sformalizowanych instytucji oraz trwałych struktur państwowych.

Projekt jest osadzony w bliskiej współpracy polskich i norweskich mediewistów. Zespół składa się z historyków, archeologów i znawców numizmatyki, a kierowany jest przez uznanych specjalistów badających kulturę obu regionów. Wyniki badań będą zaprezentowane w publikacjach w uznanych czasopismach oraz naukowo redagowanych zbiorach studiów.

Więcej informacji o projekcie: https://elites.historia.uw.edu.pl/

W Warszawie, w dniach 8-9 listopada 2021 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona kultowi świętych w kontekście legitymizacji władzy elit w Europie Środkowo-Wschodniej i Skandynawii przed 1300 („The Cult of Saints and Legitimization of Elite Power in East Central Europe and Scandinavia until 1300”). Konferencja będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube Instytutu Historii UW.

Program konferencji: https://elites.historia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/10/Cult-of-Saints-conference-Nov-8-9-Programme_WWW-2.pdf

Copyright © Herito 2020