MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „A Woman’s View of Dalmatian Artistic Heritage” (Split, 20-21 października 2023)

Art and Heritage in Central Europe

Instytut Historii Sztuki – The Cvito Fiskovic Centre w Splicie ogłasza call for papers na międzynarodowe spotkanie naukowe / okrągły stół, organizowane jako część tygodniowych wydarzeń w ramach projektu DISCOVERING DALMATIA IX 20–21 października 2023.

Jak poznawać kobiecy punkt widzenia na dziedzictwo artystyczne Dalmacji poprzez książki, dokumenty (listy, rękopisy, pamiętniki, rysunki) i dzieła sztuki od XVIII do XX wieku? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zaczyna się od budowania chronologiczno-geograficznej bazy danych zjawiska „grand tourismu” w Dalmacji (http://grandtourdalmatia.org/chrono-geographical-database/mapping-history/), w ramach CSF Grand Tour Dalmatia project (UIP-2013-11-7091, 2014-17), w którym zostały zgromadzone liczne dokumenty dotyczące podróży do Dalmacji w XVIII i XIX wieku.

Planowane wydarzenie skoncentruje się na specyfice kobiecego postrzegania dziedzictwa artystycznego Dalmacji poprzez wybrane case studies. Chodzi także o pytanie, jak podróżowanie służyło kobietom, jak radziły sobie jako podróżniczki, autorki i specjalistki począwszy od XVIII wieku, w okresie gdy ich prawa były niejednokrotnie ograniczone.

Komitet naukowy:
Josko Belamaric (Institute of Art History – Cvito Fiskovic Centre Split)
Mateo Bratanic (University of Zadar, Department of History)
Katrina O’Loughlin (Brunel University London)
Cvijeta Pavlovic (University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences)
Marko Spikic (University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences)
Ana Sverko (Institute of Art History – Cvito Fiskovic Centre Split)
Elke Katharina Wittich (Leibniz Universität Hannover)

Komitet organizacyjny:
Josko Belamaric (Institute of Art History – Cvito Fiskovic Centre Split)
Tomislav Bosnic (Institute of Art History – Cvito Fiskovic Centre Split)
Ana Curic (Institute of Art History)
Ana Sverko (Institute of Art History – Cvito Fiskovic Centre Split)

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania propozycji 20-minutowych wystąpień. Abstrakty (250 słów) wraz z krótkim CV po chorwacku lub po angielsku należy wysyłać jako załączniki PDF do maila na adres discoveringdalmatia@gmail.com przed 06 sierpnia 2023.

Nie ma opłaty konferencyjnej, ale organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i zakwaterowania.
Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Więcej informacji: https://www.ipu.hr/article/en/1434/discovering-dalmatia-ix

Copyright © Herito 2020