MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „Artistic and Artificial” (Bratysława, 3-4 października 2022)

Art and Heritage in Central Europe

The Art Research Centre (Instytut Historii Sztuki wraz z Instytutem Teatrologii i Filmoznawstwa) Słowackiej Akademii Nauk, we współpracy z Fundacją NOVUM, organizują międzynarodową konferencję zatytułowaną  „Artistic and Artificial: Intelligence, Imagination and Creativity”. Konferencja skupia się na wyzwaniach postawionych kreatywności twórczej przez coraz większą obecność sztucznej inteligencji w życiu codziennym oraz na możliwościach wzajemnej komunikacji między różnymi typami inteligencji. Ponadto przedmiotem bdań będą formy inteligencji oraz obszary współpracy między technologiami i kreatywnością w teatrze, filmie i sztukach wizualnych.

Konferencja ma na celu prezentacje badań w obszarze wpływu technologii informacyjnych oraz mediów cyfrowych na doświadczenia widzów, na odbiór dzieła sztuki, a zatem poszukuje odpowiedzi na pytanie jak w ramach dyscyplin artystyczno naukowych funkcjonują kontrasty kształtowane przez media cyfrowe (np. algorytmy vs swoboda artystycznej ekspresji; media tradycyjne vs nowe media, etc.)

Konferencja odbędzie się 3 i 4 października 2022 w Bratysławie. Abstrakty (do 500 słów) w języku angielskim należy nadsyłać do 30 maja 2022 na adres aaiic341022@gmail.com

Więcej informacji: https://cvu.sav.sk/wp-content/uploads/2022/02/CFP-aaiic_conference.pdf

Copyright © Herito 2020