MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „Collections in the Early Modern Era” (Ołomuniec, 13-17 czerwca 2022)

Art and Heritage in Central Europe

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Palacký’ego w Ołomuńcu organizuje międzynarodowe warsztaty poświęcone przestrzeniom kolekcjonerów, kolekcji i kolekcjonowania od 13 do 17 czerwca 2022. Celem pięciodniowych warsztatów jest prezentacja współczesnych problemów badawczych i wyników badań nad zagadnieniem kolekcjonowania w nowożytnej Europie – dla pracowników naukowych oraz dla studentow. Warsztaty będą łączyć ustne prezentacje z częścią praktyczną (zwiedzaniem wybranych kolekcji i przestrzeni muzealnych).

Warsztaty są dedykowane ekspertom, dla których będzie to okazja do poznania się oraz dyskusji z naukowcami z innych instytucji, a także dla studentów, którzy już zajmują się tematem kolekcjonerstwa lub chcą poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Naukowcy z Uniwersytetu w Lejdzie, Humboldt-Universität w Berlinie i Uniwersytetu w Trnawie wystąpią jako zaproszeni goście. Osobna sekcja warsztatów będzie poświęcona na prezentacje studenckie.

Propozycje (ok. 300 słów) wraz z CV należy wysyłać na adres eliska.zlatohlavkova@upol.cz do 20 marca 2022.
Językiem warsztatów będzie angielski.

Więcej informacji: https://dejinyumeni.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/dvu/aktuality/2022_prvni_kvartal/CFP_Collections_in_Early_Modern_Era.pdf

Copyright © Herito 2020