MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „Emotions of the Royal Łazienki Gardens” („Emocje ogrodów Łazienek Królewskich”, Warszawa, 12-13 września 2024)

Art and Heritage in Central Europe

Zabytkowe ogrody rezydencjonalne Łazienek Królewskich to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc Warszawy. Jakie emocje wywołują i jak są odbierane? Ich percepcja z wielu perspektyw to temat interdyscyplinarnej konferencji naukowej, która odbędzie się 12-13 września 2024 r. w Pałacu na Wyspie.

Celem konferencji „Emocje ogrodów Łazienek Królewskich – wielość perspektyw” jest podsumowanie stanu badań na temat historii i recepcji łazienkowskich ogrodów, a także ukazanie ich przez pryzmat indywidualnych i społecznych emocji, jakie wywołują. W ujęciu naukowym ogrody można rozpatrywać wielorako: jako dzieło sztuki, żywy zabytek, obiekt dziedzictwa kulturowego, przestrzeń publiczna, polityczna i społeczna czy też miejsce, gdzie równolegle toczy się „wielka historia” i mniej głośne, acz istotne zdarzenia. Dlatego do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, w tym historii sztuki, historii, antropologii kulturowej, literaturoznawstwa, socjologii, psychologii, architektury krajobrazu oraz dziedzin techniczno-inżynieryjnych, a także osoby zajmujące się ujęciami interdyscyplinarnymi.

Organizatorzy zapraszają do przesyłania zgłoszeń do 31 marca 2024 r. na adres konferencja.ogrody@lazienki-krolewskie.pl
W treści zgłoszenia należy umieścić: imię i nazwisko, tytuł referatu, afiliację, abstrakt (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami), numer telefonu i adres e-mail.

Nie ma opłaty konferencyjnej. Językami konferencji są polski i angielski. Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Więcej informacji: https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/aktualnosci/emocje-ogrodow-lazienek-krolewskich-konferencja-naukowa

Copyright © Herito 2020