MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

CALL FOR PAPERS: „Enchanted Socialist Modernity? Art of Central and Eastern Europe in the face of esoterism and unconventional spiritualities 1945-1989” (konferencja online, 27-28 czerwca 2023)

Art and Heritage in Central Europe

Legendarna już wystawa “The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890–1985” (1986) w Country Museum of Art w Los Angeles zakwestionowała formalistyczne odczytywanie modernizmu i rozpoczęła proces jego radykalnej rekonceptualizacji poprzez identyfikacje powiązań między XIX-wiecznym spirytualizmem a rozwojem zachodniej abstrakcji. W kolejnych dekadach studia nad relacją między artystyczną kreacją a szeroko rozumianymi przejawami spirytualizmu stały się ważnym obszarem badań nad sztuką współczesną.

Konferencja organizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje powiązań między założeniami socjalistycznego państwa a odrodzeniem ezoterycznych/okultystycznych tradycji w sztuce regionu po II wojnie światowej. Celem jest nakreślenie symbolicznej, alternatywnej georgrafii artystycznej Europy Środkowej w latach 1945-1989, której topografia będzie zależna w mniejszym stopniu od granic geopolitycznych, a w większym od wyobrażonych twórczych (spirytualistycznych) środowisk.

Konferencja w języku angielskim odbędzie się na platformie Zoom. Po krótkich prezentacjach (20 minut) nastąpią 15-minutowe dyskusje. UW zaprasza do udziału badaczy z różnych dziedzin, zajmujących się perspektywą krajową i międzynarodową. Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie recenzowanego tomu.

Zgłoszenia (abstrakt 300-400 słów) wraz z krótką biografią naukową (do 250 słów) należy nadsyłać do 12 marca 2023 na jeden z adresów:
Justyna Balisz-Schmelz: j.balisz-schmelz@uw.edu.pl
Kamila Dworniczak: kamila.dworniczak@uw.edu.pl
Informacja o akceptacji zgłoszenia zostanie wysłana do 16 kwietnia 2023.

Więcej informacji: CFP-Enchanted-Socialist-Modernity

Copyright © Herito 2020