MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers na 16. konferencję European Association for Urban History (EAUH) w Ostrawie (4-7 września 2024)

Art and Heritage in Central Europe

Szesnasta konferencja European Association for Urban History (EAUH) odbędzie się w Ostrawie w Czechach od 4 do 7 września 2024.

Lokalny komitet organizacyjny w Ostrawie gościć będzie interdyscyplinarną konferencję EAUH 2024, po sukcesie piętnastej konferencji EAUH, która miała miejsce w Antwerpii. Tematem konferencji European Association for Urban History będzie “Cities at the Boundaries”, jakkolwiek mile widziane są prezentacje na wszelkie tematy związane z historią urbanizacji.

European Association for Urban History zaprasza badaczy do dyskusji o granicach społecznego i ekonomicznego rozwoju w odniesieniu do miast i aglomeracji, jak również o szerokim spektrum tematów dotyczących miast położonych na granicy – granicy państw, granicy geograficznej, czy też rozumianej w inny sposób. EAUH 2024 szczególnie zachęca do podjęcia tematów związanych z problemami ekologicznymi i rozwojem miast, takich jak kwestie post-industrialnej transformacji, modernizacji publicznej infrastruktury, czy też budownictwa socjalnego.

Termin nadsyłania propozycji wystąpień to 30 września 2023.

Zgłaszać się można jedynie przy użyciu formularza Registration Template. Wypełniony formularz powinien być wysłany jako zgłoszenie do konkretnej wybranej sesji (Main Sessions, Specialist Sessions, Round Tables). Każda sesja będzie moderowana przez osobną osobę prowadzącą – lista sesji, moderatorów i ich adresów dostępna jest na stronie: https://eauh2024ostrava.osu.eu/guidelines-for-participants-and-authors/

Copyright © Herito 2020