MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: międzynarodowe kolokwium naukowe „Art and Artists in the City around 1800” (Bratysława, październik 2022)

Art and Heritage in Central Europe

Wydział Historii Sztuki (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie) organizuje międzynarodowe kolokwium poświęcone sztuce i architekturze ok 1800, ze szczególnym naciskiem na rozwój urbanizacji północnych części Królestwa Węgier, które dziś znajdują się na terenie Słowacji, oraz ich pozwiązaniu z głównymi ośrodkami wrtystycznymi Europy Środkowej.  Kolokwium odbędzie się w październiku 2022.

Po sukcesie poprzedniego międzynarodowego kolokwium (2019) „Umelecký mecenát okolo 1800” [mecenat artystyczny około 1800], głównym celem wydarzenia planowanego na październik 2022 jest zainicjowanie szerszej interdyscyplinarnej dyskusji wokół tego dotyczchas słabo przebadanego tematu. Podobnie jak w przypadku poprzedniego kolokwium, badania koncentrować się będą na okresie między 1780 a 1830, gdy formy późnobarokowe, rokokowe, kalsycystyczne i romantyczne wczodziły w interakcję. Inne ważne kwestie do poruszenia są związane ze sztuką w miastach w ujęciu społecznym i w kontekście teorii architektury. Wyjątkowy okres na przełomie XVIII i XIX wieku charakteryzował się modernizacją społeczeństwa w wyniku rozwoju idei oświeceniowych. Miasta zmieniały się wizualnie i strukturalnie; powstawały nowe formy życia społecznego oraz pierwsze ruchy narodowościowe. Artyści i ich patroni poruszali się pomiędzy tradycją a innowacją, poszukując właściwych form wyrazu, dostosowanych do oczekiwań nowego społeczeństwa.

Badania nad społecznym odniesieniem architektury, sztuki i jej twórców do przewstrzeni zurbanizownych w Środkowej Europie, oparte – choć nie wyłącznie – na przykładach Bratysławy i Koszyc, powinny koncentrować się na następujących zagadnieniach:

– Tradycja i innowacja w teorii sztuki ok. 1800 z uwzględnieniem przemian miast.

– Państwowa polityka kulturalna i jej wyraz – rozważania o reformach, administracji dworu, napięciach między państwem a Kościołem, nowych szkołach artystycznych oraz kontekstach międzynarodowych ówczesnej sztuki.

– Formy artystycznej reprezentacji miast – państwa, Kościoła, elit, społeczeństwa – i społeczne refleksje odnośnie wydarzeń artystycznych.

– Aspekty i motywacje preferencji stylistycznych w sztuce, szczególnie w związku z ideami państwa i narodu.

Pytania i zgłoszenia należy kierować do: doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD. and doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.:
katarina.chmelinova@uniba.sk; katarina.benova@uniba.sk

Języki konferencji – słowacki, angielski.
Wybrane referaty zostaną opublikowane w 2023.
Abstrakty wystąpień (do 3600 znaków) należy wysyłać do 13 maja 2022.

Copyright © Herito 2020