MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „Iron Curtains or Artistic Gates? Communism and Cultural Diplomacy in the Global South (1945–1991 and Beyond)” (warsztat w Wiedniu, 19-20 września 2024)

Art and Heritage in Central Europe

Jak rozwijała się kulturowa interakcja po 1945 roku poza strefą dominującego Zachodu, kształtując pomijane narracje globalne? Podczas gdy badania Zimnej Wojny dawno doceniły rolę kultury i sztuki jako narzędzia „miękkiej władzy”, badacze tradycyjnie analizowali je w ramach binarnej narracji Wschód-Zachód. Nowsze badania ujawniły potrzebę spojrzenia na ten konflikt szerzej, w kompleksowej perpektywie połączeń globalnych, ze szczególnym uzwzględnieniem procesów dekolonizacyjnych. Warsztat będzie badał kulturowe interakcje między socjalistycznymi państwami europejskimi a tymi z Globalnego Południa, celując w możliwość podważenia i zdekonstruowania tradycyjnych narracji związanych z Zimną Wojną.

Organizatorzy warsztatów: Anna-Marie Kroupová & Noémie Étienne (katedra badania kultury i dziedzictwa, Uniwersytet Wiedeński).

Zgłoszenia w formie abstraktu (ok. 250 słów) i krótkiego biogramu należy wysyłać na adres anna-marie.kroupova@univie.ac.at do 31 marca 2024. Kandydaci zaakceptowani przez komitet naukowy zostaną powiadomieni do 30 kwietnia 2024.

Keynote Lecture: Prof Beáta Hock (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie)

Komitet naukowy: Friedrich Cain (Uniwersytet Wiedeński), Noémie Étienne (Uniwersytet Wiedeński), Beáta Hock (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie), Dietlind Hüchtker (Uniwersytet Wiedeński), Anna-Marie Kroupová (Uniwersytet Wiedeński).

Partnerzy: Faculty Center for Transdisciplinary Historical and Cultural Studies (Uniwersytet Wiedeński), FSP Global History (Uniwersytet Wiedeński), Ludwig Boltzmann Institute for Research on the Consequences of War, New Cold War Studies Research Group (Uniwersytet Wiedeński), platforma badawcza „Transformations and Eastern Europe” (Uniwersytet Wiedeński).

Więcej informacji: CFP_final_Iron Curtains Artistic Gates

 

Copyright © Herito 2020