MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

CALL FOR PAPERS: „Past and Present Representations of Historical Urban Spaces (Middle Ages – Early Modern Time)” (Dubrowinik, 21-23 września 2023)

Art and Heritage in Central Europe

Bibliotheca Hertziana – Max Planck Institute for Art History w Rzymie oraz Instytut Historii Sztuki w Zagrzebiu zapraszają na warsztaty w Dubrowniku od 21 do 23 września 2023.

Historyczne miasta są rekonstruowane i prezentowane w różnych projektach na całym świecie, lecz nie poświęca się wystarczająco dużo czasu dyskusjom o interpretacji źródeł oraz o procesie rekonstruowania. Organizowany warsztat ma na celu przedyskutowanie zagadnienia historycznych reprezentacji przestrzeni miejskich (w późnym średniowieczu i nowożytności) w porównaniu do przedstawień tych przestrzeni w cyfrowej historii sztuki, skupiając się na relacji między precyzją a interpretacją.

Językami warsztatów będą angielski i włoski. Zgłoszenia 20-mintowych prezentacji, zawierające abstrakt do 250 słów oraz krótkie CV (1 strona) należy wysłać na adres scirocco@biblhertz.it przed 31 stycznia 2023. Instytucje organizujące zaoferują prelegentom noclegi oraz udział w kosztach podróży.

Więcej informacji: https://www.ipu.hr/article/en/1340/past-and-present-representations-of-historical-urban-spaces-middle-ages-early-modern-time

Copyright © Herito 2020