MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „Postwar. Art and Architecture / Powojnie. Sztuka i architektura” (9–12 października 2024, Wrocław)

Art and Heritage in Central Europe

31. Konferencja Polsko-Niemiecki

Każda wojna miała być tą ostatnią. Żadna nie była. Wszystkie przynosiły – oprócz cierpień i zniszczeń – niewyobrażalne wcześniej zmiany, które próbowano oswajać między innymi poprzez nowe narracje i interpretacje (np. historiograficzne), formułowane za pomocą różnorodnych form wypowiedzi artystycznej: architektury, urbanistyki, obrazu, rysunku, grafiki i in.

Tegoroczna 31. konferencja Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Historii Sztuki i Konserwacji Zabytków kontynuuje dyskusję rozpoczętą na ubiegłorocznym spotkaniu pod hasłem „sztuka i wojna”, podejmując wciąż aktualny temat miejsca oraz roli sztuki i architektury w rzeczywistościach powojennych. Konflikty zbrojne we wszystkich epokach pociągały za sobą wyludnienie, utratę dóbr materialnych, kryzysy ekonomiczne, zmiany relacji społecznych, indywidualne i zbiorowe traumy. Sytuacja sztuki jest w takich okolicznościach bez wątpienia niezwykle trudna. Jednak historia dowodzi, że działalność artystyczna nie zamiera całkowicie ani podczas wojen, ani bezpośrednio po nich. Przeciwnie, często właśnie w wyniku wojen dochodzi do eksplozji aktywności twórczej.

Propozycje niepublikowanych dotąd referatów (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami w językach polskim, niemieckim lub angielskim) oraz krótki biogram (maksymalnie 900 znaków) dotyczący aktywności zawodowej należy wysyłać na adres: postwar@ma.wroc.pl w terminie do 15 maja 2024.
Preferowany język konferencji to angielski. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru proponowanych wystąpień.

Zaakceptowane wystąpienia będą prezentowane w formie 20-minutowych referatów. Przewidziana jest również giełda informacyjna (w formie krótkich 10-minutowych wystąpień), stanowiąca forum prezentacji bieżących projektów badawczych, dotyczących historii sztuki i konserwacji zabytków w zakresie wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa. Przewidywana jest publikacja wystąpień konferencyjnych w formie recenzowanej i punktowanej publikacji.

Więcej informacji: http://www.ma.wroc.pl/pl/artykul/powojnie-sztuka-i-architektura/

Copyright © Herito 2020