MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „The Bourgeois Public Discusses Art. Institutions, Networks and Critical Practice in the Czech Lands during the 19th Century” (Praga, 23–24 listopada 2023)

Art and Heritage in Central Europe

Instytut Historii Sztuki i Instytut Czeskiej Literatury Czeskiej Akademii Nauk zapraszają na warsztaty organizowane w ramach projektu badawczego „The City as a Laboratory of Change”: „The Bourgeois Public Discusses Art. Institutions, Networks and Critical Practice in the Czech Lands during the 19th Century”, który będzie miał miejsce 23-24 listopada 2023 w Akademickim Centrum Konferencyjnym w Pradze (Husova 4a, Praha 1).

Celem konferencji jest zbadanie, na przykładzie ziem czeskich i ich konfrontacji z szerszym europejskim kontekstem, formowania się publicznych i pół publicznych przestrzeni do dyskusji o sztuce (muzeum, galeria, hala wystawiennicza, sklepy, salony, foyer teatralne, sale koncertowe, kluby i stowarzyszenia) oraz korespondujących z nimi mediów i sieci komunikacyjnych (krytyka artystyczna, przekłady, wystawy, promocja sztuki, polemiki na łamach prasy).

Propozycje wystąpień wraz z abstraktem do 900 znaków należy wysyłać na adres dobias@ucl.cas.cz oraz machalikova@udu.cas.cz do 30 czerwca 2023. Powiadomienia o wyborze referatów zostaną rozesłanę w lipcu 2023. Referat nie powinien przekraczać 20 minut. Konferencja będzie wydarzeniem dwudniowym, międzynarodowym, w języku angielskim i czeskim. Wybrane referaty zostaną opublikowane w redagowanym tomie.

Więcej informacji: https://www.udu.cas.cz/en/akce/cfp-mestanska-verejnost-diskutuje-o-umeni

Copyright © Herito 2020