MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „The Lost-and-Found” (Ryga, 6-7 czerwca 24)

Art and Heritage in Central Europe

Call for Papers na międzynarodowe sympozjum: „The lost-and-found: revising art stories in search of potential changes”.

Pierwsze wydarzenie z tego cyklu miało miejsce w Lizbonie 6-7 grudnia 2023; drugie wydarzenie odbędzie się w Warszawie 21-23 marca 2024; trzecie i ostatnie – w Rydze 6-7 czerwca 2024. Więcej informacji o cyklu: https://thelostandfoundlisbon.weebly.com

Spotkanie w Rydze skupi się na materii w sztuce w kontekście opowieści, teorii i praktyki. Podczas gdy ogólny temat międzynarodowego sympozjum pozostaje taki sam (opis na stronie: https://thelostandfoundlisbon.weebly.com), w Rydze będzie mowa głównie o utraconych i odnalezionych materiach i przestrzeniach, które pozwalają na wykreowanie bezpiecznych, uważnych i gościnnych wspólnot, relacji i przestrzeni komunikacji. Dotyczyć to będzie artystycznych, kuratorskich, instytucjonalnych i akademickich praktyk i badań nad twórczością, które angażują obiekty, dzieła sztuki, ugrupowania i wystawy badające zagadnienia zatytułowane PAZURY, FUTRO i SKORUPA – słowa z wiersza Wisławy Szymborskiej, patronującego całemu cyklowi wydarzeń: „Przemówienie w biurze znalezionych rzeczy” („A Speech at the Lost-And-Found”, 1972).

Termin nadsyłania abstraktów to 2 kwietnia 2024. Autorzy przyjętych zgłoszeń zostaną powiadomieni do połowy kwietnia 2024.
Opłata konferencyjna to 100 euro.

ORGANIZATORZY:
Sympozjum powstaje we współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego (Polska), Polish Institute of World Art Studies, Instituto de História da Arte – NOVA University Lisbon (Portugalia) oraz Łotewskiej Akademii Sztuki w Rydze (Łotwa).

Wydarzenia powstały w ramach projektu ‘Residua of pre-modern relations with art in selected contemporary convents in Lesser Poland and Lower Silesia’ finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2021/41/B/HS2/03148).
Spotkanie w Rydze jest finansowane przez Ministerstwo Kultury Republiki Łotewskiej, projekt “Cultural and creative ecosystem of Latvia as a resource for resilience and sustainability”/CERS, project No. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001.

Komitet Naukowy:
Agnieszka Patała (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Basia Sliwinska (NOVA University Lisbon, Portugalia)
Janis Taurens (Łotewska Akademia Sztuki w Rydze, Łotwa)
Margarida Brito Alves (NOVA University Lisbon, Portugalia)

Conferece Executive Coordinator:
Sanita Duka (Łotewska Akademia Sztuki w Rydze, Łotwa)

Więcej informacji: CFP: The Lost-and-Found (Riga, 6-7 Jun 24). In: ArtHist.net, Feb 27, 2024 (accessed Mar 14, 2024), <https://arthist.net/archive/41322>.

Copyright © Herito 2020