MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „Travel Narratives and the fashioning of a Dalmatian artistic heritage in modern Europe (c. 1675 – c. 1941)” (online/Split, 12-14 grudnia 2024)

Art and Heritage in Central Europe

Narracje podróżnicze to doświadczenia podróżujących zawarte w książkach, albumach, czasopismach, prywatnych lub zawodowych sprawozdaniach, pamiętnikach, listach, szkicownikach, obrazach, grafikach czy fotografiach. To najczęściej używane źródła w badaniach historycznych, literaturoznawczych, antropologicznych, czy też z zakresu historii sztuki lub innych dziedzin. encompass travel experiences presented in books, illustrated books, magazines, personal or official reports, diaries, letters, drawings, paintings, prints, and photographs. These are among the most frequently used sources in history, literature, art history, anthropology, and a range of other disciplines. Tym niemniej, ze względu na ich różnorodność i złożoność tych tekstów, narracje podróżnicze zwykle wymykają się definicji lub łatwej kategoryzacji w obrębie spektrum dyscyplin, które czerpią z zapisków z podróży jako z cennych materiałów źródłowych. Dzienniki z podróży po Dalmacji, zarówno wizualne, jak i tekstowe, odegrały znaczącą rolę w budowaniu jej europejskiej tożsamości, opartej na zainteresowaniu wyjątkowym dziedzictwem artystycznym tego regionu.

W ramach tej konferencji organizatorzy chcą zebrać badania historyczne i teoretyczne nad podróżowaniem – jako dośwadczeniem przełożonym na formy tekstowe i wizualne – z przewartościowaniem roli narracji podróżniczych w kształtowaniu tożsamości kulturowej Dalmacji.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu Croatian Science Foundation project Travelogues Dalmatia IP-2022-10-8676.

Abstrakty proponowanych wystpień (250 słów) wraz z CV należy wysyłać na adres discoveringdalmatia@gmail.com fo 15 lipca 2024.

Do końca lipca wysłane będzie zawiadomienie o akceptacji zgłoszenia. Konferencja odbędzie się w grudniu 2024.

Więcej informacji: https://www.ipu.hr/content/info/Discovering_Dalmatia_X_2024_CFP_EN.pdf

Copyright © Herito 2020