MAMY NA OKU

Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: „Women’s Agency in Schubert’s Vienna” (Wiedeń, 3–5 listopada 2022)

Art and Heritage in Central Europe

Habsburska epoka Vormaerz (ca. 1815-1848) to fascynujący okres zmian między ancien régime a burżuazyjną nowoczesnością; czas intensywnych przewartościowań ról społecznych w ramach płci i klas w wieloreligijnej i wielojęzykowej Monarchii. W tym specyficznym kontekście rola kobiet pozostaje tematem nie dostatecznie przebadanym.

Schubert Research Center zaprasza do nadsyłania zgłoszeń dotyczących możliwości działań kobiet i ich kreatywności: jakie aktywności były interesujące kulturowo, zawodowo lub społecznie dla kobiet tamtych czasów? Z jakimi wyzwaniami się mierzyły? Oprócz indywidualnych wyników badań mile widziane są wystąpienia interdyscyplinarne badające zazębiające się struktury dynamikę epoki.

Zgłoszenia powinny zawierać krótkie CV i abstrakt (ok. 300 słów) – wysłane na adres schubert@oeaw.ac.at nie później niż 22 maja 2022.
Schubert Research Center pokryje koszty podróży i zakwaterowania. Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Więcej informacji: https://www.oeaw.ac.at/kis/aktivitaeten/jahrestagung

Copyright © Herito 2020