MAMY NA OKU

Aktualności
Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Projekt badawczy „Social mobility of elites in the Central European regions (1861–1926)” oraz Call for papers: “Careers in politics, politics as a career. Developments in 19th and early 20th century Europe”

Art and Heritage in Central Europe

Projekt badawczy „Social mobility of elites in the Central European regions (1861–1926) and transition of imperial experience and structures in nation-states” fundowany przez GAČR (Grantová agentura České republiky – Czech Science Foundation), organizowany przez Uniwersytet Karola w Pradze (zespołem kieruje doc. PhDr. Alice Velková) oraz Instytut Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Dr. Vlad Vasile Popovici).

Czas trwania projektu: 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2024

Interdyscyplinarny projekt analizuje i porównuje procesy transformacji w nowożytnych społeczeństwach europejskich na przykładzie dwóch nie-centralnych regionów Monarchii Habsburskiej: Bohemii i Transylwanii. Badania pokazują, jak mobilność, edukacja, rodzina i inne więzi elitarnych grup społecznych wpływały na de/stabilizację całości społeczeństwa.

Jednym z celów projektu jest stworzenie bazy danych wszystkich parlamentarzystów wybranych za ziemiach czeskich między 1848 a 1992 rokiem. W tworzeniu bazy uczestniczą także członkowie projektu EXPRO; baza będzie opublikowana z końcem 2022 roku przez aplikację prezentującą historią czeskiego parlamentaryzmu. Jednym z efektów projektu była wystawa o Parlamencie, organizowana przez Muzeum Narodowe.

Więcej informacji: https://elitesresearch.com/en/about-the-project/

 

Zespół projektu organizuje warsztaty „Careers in politics, politics as a career. Developments in 19th and early 20th century Europe”. W jaki sposób kariera polityczna mogła wpłynąć na mobilność społeczną? Jakie były różnice w karierach politycznych na stopniu lokalnym i krajowym? Jak więzi rodzinne i inne sprawy osobiste wpływały na kariery polityków? To niektóre z pytań, na które odpowiedzi poszukiwać będzie warsztat, który odbędzie się w Pradze oraz on-line 14 i 15 listopada 2022. Termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień upływa 1 września 2022.

Więcej informacji: https://elitesresearch.com/export/sites/expro/.content/textblocks/Politic-and-career-def.pdf

Copyright © Herito 2020