MAMY NA OKU

Aktualności
Art and Heritage in Central Europe
Konferencje

Call for Papers: Continuity and Change in Medieval Central Europe. Piąta bienalna konferencja MECERN (Bratysława, 27-29 kwietnia 2023)

Art and Heritage in Central Europe

Po sukcesach konferencji w Budapeszcie (2014), Ołomuńcu (2016), Zagrzebiu (2018), i Gdańsku (2021, online), piąta bienalna konferencja MECERN (http://mecern.eu/) skupi się na napiętych relacjach między kontynuacją a zmianą w historii średniowiecznej, szczególnie w Europie Środkowej. Kontynuacja i zmiana zawsze były zagadnieniami, które interesowały historyków, archeologów, historyków sztuki, badaczy społeczeństwa i innych naukowców.

MECERN zaprasza badaczy zajmujących się wszelkimi aspektami historii, od zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych, kościelnych, miejskich po sztukę, literaturę, historię prawa i intelektu, historiografię, nauki pomocnicze, archeologię, antropologię historyczną.

Mile widziane są zarówno zgłoszenia indywidualne jak i panele; referaty powinny być zaplanowane na 20 minut.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 30 października 2022. Abstrakt (ok 250 słów) wraz z CV należy wysłać na adres mecern.bratislava2023@gmail.com

Opłata rejestracyjna to 85 euro (dla doktorantów 45 euro). Rejestracja bez opłat dla badaczy z Ukrainy oraz w trudnej sytuacji. Niewielkie stypendia są przewidziane na pokrycie kosztów podróży.

Uczestnicy przyjęci na konferencję zostaną powiadomieni do 30 listopada 2022.
Więcej informacji: https://www.mecern.eu/index.php/2022/05/30/cfp-continuity-and-change-in-medieval-central-europe-europe/

Copyright © Herito 2020