Bohdan Cherkes

Profesor, architekt i badacz historii architektury. Od 1995 roku jest profesorem zwyczajnym i dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej, a od 2001 roku dyrektorem Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się takie zagadnienia, jak tożsamość w architekturze i planowaniu miast, modele miejskie i urbanistyka, historia i teoria miasta. Jest autorem ponad stu naukowych publikacji. Ostatnie monografie: „Identität, Architektur und Rekonstruktion der Stadt” (Berlin, 2014) oraz „Lwów: miasto, architektura, modernizm” (redakcja wspólnie z Andrzejem Szczerskim, Wrocław, 2017).

Copyright © Herito 2020