Anna Syska

Badaczka i popularyzatorka architektury, zajmuje się dziedzictwem kulturowym województwa śląskiego, a zwłaszcza architekturą XX wieku. Jest autorką i redaktorką licznych artykułów i publikacji poświęconych architekturze przedwojennej i powojennej, między innymi: „Styl gotycki wyklucza się. Międzywojenna architektura w województwie śląskim” i „Tak, pałac! Pałac Kultury Zagłębia 1958–2018” (ze Zdzisławą Górską-Nieć).

Copyright © Herito 2020