Hienadź Sahanowicz

Białoruski historyk. Ukończył Państwowy Instytut Pedagogiczny w Mińsku. W latach 1992–2005 był starszym współpracownikiem naukowym Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Jest autorem wydanych po polsku „Historii Białorusi. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku oraz Źródła pamięci historycznej współczesnej Białorusi. Powrót zachodniorusizmu”, a także założycielem i redaktorem naczelnym pisma „Biełaruski histaryczny ahliad”, które ukazuje się od 1994 roku. Aktualnie pracuje na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Studiów Białoruskich. W 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk historycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Copyright © Herito 2020