Dariusz Kacprzak

Historyk sztuki, muzeolog i muzealnik, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego przy IHS UW, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki, wieloletni kustosz zbiorów dawnej sztuki europejskiej w Muzeum Sztuki w Łodzi, od 2008 roku pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. naukowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS), International Council of Museums (ICOM) oraz International Council for Curators of Dutch and Flemish Art (CODART). Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół nowożytnej i dziewiętnastowiecznej sztuki europejskiej oraz zagadnień kolekcjonerstwa i muzealnictwa. Jest kuratorem wielu wystaw oraz autorem bądź współautorem towarzyszących im wydawnictw, a także artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w Polsce, Niemczech, Holandii i Czechach. Za katalog Sztuka europejska XV–XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi zdobył Sybillę (2003) w Konkursie Ministerstwa Kultury na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii „Dokonania z zakresu działalności naukowej”.

Copyright © Herito 2020