Rafał Majerek

Slawista, literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności. Jego dorobek naukowy obejmuje prace dotyczące słowackiej tożsamości narodowej i kulturowej w perspektywie historycznej i współczesnej, zagadnień najnowszej prozy słowackiej, problematyki recepcji literatury słowackiej w Polsce. Autor książki Pamięć – mit – tożsamość. Słowackie procesy autoidentyfikacyjne w okresie odrodzenia narodowego (Kraków 2009).

Copyright © Herito 2020