Rudolf Chmel

Profesor literaturoznawca, dyplomata, od 1961 roku pracownik naukowy Słowackiej Akademii Nauk. Był ostatnim ambasadorem Czechosłowacji na Węgrzech (1990–1992), Ministrem Kultury Słowacji (2002–2005) oraz wicepremierem ds. praw człowieka i mniejszości w rządzie Ivety Radičovej (2010–2012). Opublikował m.in. Moja maďarská otázka. Zo zápiskov posledného československého veľvyslanca v Maďarsku (Moja kwestia węgierska. Z zapisków ostatniego czechosłowackiego ambasadora na Węgrzech, 1996), Moje slovenské pochybnosti (Moje słowackie wątpliwości, 2004), Romantizmus v globalizme. Malé národy – veľké mýty (Romantyzm w globalizmie. Małe narody – wielkie mity, 2009); redaktor tomu Kwestia słowacka w XX wieku (wyd. pol. 2002). W 2014 MCK wydało jego książkę z 2010 roku Kompleks słowacki. Eseje w przekładzie Magdaleny Bystrzak i Tomasz Grabińskiego.

Copyright © Herito 2020