Felix Ackermann

Studiował kulturoznawstwo, historię i nauki polityczne na Uniwersytecie Europejskim Viadrina i London School of Economics. W ramach swojej pracy doktorskiej, którą obronił we Frankfurcie nad Odrą w 2008 roku, napisał kulturową historię konstrukcji etniczności. Na Viadrinie założył wraz z niemieckimi i polskimi studentami w latach 2000–2011 Instytut Historii Stosowanej, gdzie w latach 2008–2011 rozwijał program finansowania History Workshop Europe we współpracy z Uniwersytetem w Lipsku i Fundacją „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Na białoruskim uniwersytecie na uchodźstwie na Litwie kierował ośrodkiem studiów germanistycznych i był odpowiedzialny za obszar badawczy historycznej antropologii miejskiej w Laboratorium Urbanistyki Krytycznej. Od 2022 zatrudniony na FernUniversität Hagen.

Copyright © Herito 2020